Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

Om vår förskola

Om vår förskola
På Flagglinan, Lokatten och Strandgården  är Pernilla Johansson ansvarig förskolerektor.
Förskolorna ligger centralt i innerstaden med närhet till stadens alla parker, den vackert belägna strömmen, alla museum, bibliotek och sevärdheter.
Vi är en interkulturell verksamhet som arbetar medvetet med lärmiljöer och pedagogisk dokumentation.


Vi har en specialpedagog och en utvecklingspedagog som handleder alla medarbetare mot en ökad kvalitet i vår pedagogiska verksamhet. Vi arbetar med fokus på vårt pedagogiska uppdrag mot målet att skapa en likvärdig förskola för alla våra barn!