Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 17 april 2018

Information

På måndag 23/4 börjar Ann-Louise att jobba 50 procent inne på Fisken, Lama täcker upp resterande tid upp till heltid. Miranda flyttar över till Krabbans avdelning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar