Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 8 februari 2018

Babblarna i Norrköping

Då vi har sett ett stort intresse för Babblarna hos barnen kommer vi nu jobba med projektet Babblarna i Norrköping. Den här veckan har vi påbörjar arbetet, ni har kanske sett några Babblar på fönstren. Vi kommer att jobba språkinriktat på tisdagar i tre grupper, onsdagar är skapandedagar och torsdagar har vi rörelse.

På tisdagar är det bra om barnen som ska börja kl 9 är här då, eftersom vi delar in barnen i grupper som startar kl 9:15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar