Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 9 januari 2018

Information

Hej alla vårdnadshavare och välkomna tillbaka till en ny termin. Vi kommer att börja med inskolningar onsdag den 10/1, ett nytt barn på Krabban och tre nya barn på Fisken. Ann-Louise är fortfarande sjukskriven och Anette är vikarie v 2 och sen kommer Lama januari ut.📝

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar