Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 24 november 2017

Sånger


Nu har vi börjat att sjunga Lucia sångerna Blinka lilla stjärna och I ett hus.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar