Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 27 oktober 2017

Vikarie

Nästa vecka kommer Fanny att vara vikarie för Ann-Louise inne på Fisken. Vi påminner också om att på torsdag och fredag kommer vi att få ny golvmatta i hallen. Det innebär att vi inte kan vara i hallen och inte gå in genom den vanliga dörren utan vi får gå in genom Konstforums dörr och gå genom köket vidare in på Fisken och krabborna får gå genom ateljén till Krabban.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar