Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 13 september 2017

Information

Välkomna till en eftermiddag då vi vårdnadshavare, barn och pedagoger är ute och leker på gården.En sak att fundera på vad betyder "Vårt Norrköping" för dig? Vi pedagoger vill gärna ta del av era tankar om Norrköping inför vårt projektarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar