Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 30 maj 2017

Stugprojekt

Här städar barnen tillsammans med oss vuxna.
För vårt nästa härliga uppdrag, fortsättning följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar