Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 10 maj 2017

Sångsamling

På sångsamlingen idag använde vi oss av sångkort. Ett barn i taget fick välja ett kort.
På baksidan av korten fanns det en sång som vi sjöng.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar