Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

måndag 15 maj 2017

Fixarkväll av Strandgårdens gård!

Vi vill bara påminna om vår Fixarkväll av Strandgårdens gård
🔨🛠🔧🔨 📐🔨🔧😀😀😀😀🔧🛠🔨🔨🔨🛠😀😀😀🔨🛠
Måndag den 22/5 kl. 16.30. Välkomna!!
Mvh Pedagogerna på Strandgården


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar