Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 15 mars 2017

Plusplus

Vårt plusplus är mycket populärt att bygga med. Barnen tränar finmotoriken och stimulerar fantasin när de bygger. Några barn tycker det är roligt att följa inspirations bilder. 

Ett barn byggde några Robotar. Barnet sa: titta, jag har gjort en stor- en liten- en mellan robot.

Ett barn byggde en prinsesstron. 

Ett barn byggde en helikopter av att titta på en bild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar