Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 2 mars 2017

En påminnelse till alla vårdnadshavare.

Den 20 mars så är förskolan stängd, tiden för att anmäla tillsynsbehov för denna dag har redan gått ut men jag erbjuder nu en förlängd ansökningstid fram till den 5 mars, efter det kan vi inte bereda plats för fler anmälningar.
Vänligen maila din anmälan till mig ...lisbet.hilding@norrkoping.se

Med vänliga hälsningar Lisa Hillding förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar