Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 27 januari 2017

Teater

Idag har barnen spelat dockteater för varandra. Bockarna Bruse spelades upp. 🐐
Sagan spelades upp flera gånger och barnen turades om att vara bockar och trollet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar