Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 31 januari 2017

SamrådVälkomna till ett öppet samråd

Vi bjuder in alla vårdnadshavare på Strandgårdens förskola att delta vid ett samråd
Den 9/2 -17 kl 16:30-17:30

Vid detta tillfälle är ni välkomna att diskutera/samtal  tillsammans med mig och vår utvecklingspedagog hur förskolan arbetar med värdegrund, likabehandlingsplanen och kränkningar.

Varför ska vi ha forum för samråd?
- en mötesplats där vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter i olika frågor, denna gång i vårt värdegrundarbete.

Välkomna Lisa Hillding förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar