Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 27 januari 2017

Den här veckan har vi börjat med dukvärd på fiskens avdelning. Vilket är ett bra tillfälle till språklig och mattematisk träning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar