Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 1 mars 2016

Vattenprojekt för de yngre barnen

Stenen är ner i botten
Korken är upp i botten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar