Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 2 mars 2016

Kulbanan

Den här kulbanan har fiskenbarnen byggt tillsammans med Carina efter en ritning. Här tränas samarbete, turtagning och att följa en ritning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar