Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 3 mars 2016

Fiskramsa

På samlingen före maten hade vi ramsan om fiskarna och hajen. Vi räknade fiskarna och pratade om färgerna. Barnen överraskade med att säga färgerna på engelska.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar