Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 23 februari 2016

Vattenprojekt för de yngre barnen

På samlingen sjöng vi bland annat om en liten båt, här åker båten på havet som barnen har målat. Sången slutar med att man hittar en skatt, vi hittade en fruktskatt på havets botten. Två barn var kvar inne och lekte med vatten. Vi provade om saker flyter eller sjunker, men båten den ramlade! Det plaskades, östes och blåstes bubblor. Resten av gruppen gick ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar