Strandgårdens förskola ligger på Saltängsgatan 19 i Norrköpings kommuns egna lokaler med tillhörande innergård. Strandgården har två avdelningar med åldersindelade barngrupper.
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 16 februari 2016

Information. Besök ska ge ökad kunskap om kemikalier i förskolan.


Informationen finns även uppsatt på ytterdörren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar